College van Deskundigen
Stichting FietsParKeur

 

 

Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van de Normstellende Documenten.

Het college bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) ook uit andere (onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.


Het College bestaat uit:

Goudappel Coffeng
de heer R. Andriesse

Fietsersbond
de heer K. Bakker

Klaver Fietsparkeren
de heer C. Grevers

 

Jan Kuipers B.V.
de heer J. Herik (voorzitter)

Gemeente Amsterdam - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
mw. drs. H.L.C. Hilhorst 


ProRail
de heer C. Muysert

ProRail IP
de heer W. van Minderhout

SOAB 
mw. Ir. C.L.C.M. Spapé

NS Fiets
de heer R. Tijssen

Armada Mobility BV
de heer G. Zwaan

Bij het beoordelen of fietsparkeersystemen in aanmerking komen voor het FietsParKeur, spelen de leden die een fabrikant vertegenwoordigen geen rol. De “doorslaggevende stem” komt altijd van de onafhankelijke leden van het College. Er is dus zeker geen sprake van “de slager keurt zijn eigen vlees”, zoals men wel eens hoort.

 

Voor meer informatie / More information: fietsparkeur@metaalunie.nl.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur1.gif

Keurmerk voor systemen in openbare ruimten

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur2.gif

Keurmerk voor systemen in afgesloten ruimten