Een fiets moet veilig, comfortabel en snel gestald kunnen worden

Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de steden te vergroten, krijgt de fiets steeds meer prioriteit. Al die fietsers moeten op de plaats van bestemming wel hun rijwielen kwijt kunnen. Met haar keurmerk wil de Stichting FietsParKeur daarom zorgdragen voor veilige, prettige en duurzame fietsparkeervoorzieningen.
Wim Bot, namens de Fietsersbond bestuurslid van Stichting FietsParKeur, vertelt waarom het belangrijk is dat gemeenten en andere opdrachtgevers het keurmerk inzetten. Alfred Schrooten van de Gemeente Zwolle onderschrijft dat belang.

> Lees het artikel.