Even voorstellen

Over FietsParKeur

Stichting FietsParKeur verzorgt sinds 1999 de toetsing en certificatie van fietsparkeersystemen. Aan de hand van het Normstellend Document Fietsparkeersystemen vindt tweemaal per jaar de toetsing en certificering van de systemen plaats door een onafhankelijk College van Deskundigen. Zowel de eisen en wensen van de fietser (zoals veiligheid, begrijpelijkheid en gemak) als die van de inkoper of beheerder (zoals duurzaamheid en onderhoud) zijn meegenomen.

FietsParKeur (Normstellend Document versie 2.5 - juli 2021)
Door de sterke groei van het fietsverkeer, zeker in de steden, heeft het fietsparkeren een vlucht genomen. Vanuit landelijke en lokale overheden en (private) organisaties is steeds meer aandacht voor (voldoende en kwalitatief hoogwaardige) fietsparkeervoorzieningen bij zowel stations als in stadscentra. Dit betekent dat de vraag naar fietsparkeersystemen op verschillende locaties en voor verschillende doelgroepen is toegenomen. Daarnaast is de diversiteit aan type fietsen en accessoires zoals kratjes, kinderzitjes etc. toegenomen.  
 
Hiervoor genoemde ontwikkelingen resulteren in een andere vraag naar fietsparkeersystemen. Door een meer gedifferentieerd aanbod van typen fietsen en doelgroepen, is ook een meer gedifferentieerde vraag naar verschillende fietsparkeersystemen ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de fietsparkeersystemen aansluiten bij de wensen van de gebruikers en exploitanten en beheerders van fietsparkeervoorzieningen, is differentiatie van de systemen nodig. Om de kwaliteit en bruikbaarheid van deze verschillende systemen te waarborgen is een aangepaste norm noodzakelijk. FietsParKeur is de nieuwe norm om tegemoet te komen aan deze veranderde eisen.  De eisen zijn samengebracht in het nieuwe Normstellend Document, versie 2.5. Klik hier om het document te lezen.

Testdagen 2024
De volgende testdagen zijn gepland in 2024:

  • 12 juni
  • 6 november

Aanvraag formulier licentieovereenkomst
Indien u een fietsparkeersysteem tijdens een testdag volgens de normen van FietsParKeur wil laten testen dan kunt u daarvoor het Aanvraag formulier licentieovereenkomst  gebruiken.
 

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke Voorzitter.  

College van Deskundigen 
Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert (als enige instantie) het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van de Normstellende Documenten. Meer informatie én de leden van het College vindt u hier.

Meer weten? 
Neem dan contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.