Belang en Kwaliteit van Fietsparkeervoorzieningen

Wout Ritzema, een ervaren adviseur op het gebied van stationsontwikkeling en fietsparkeren, heeft zijn expertise ingezet voor partijen zoals ProRail, NS en diverse gemeenten. Hij heeft intensief gewerkt aan fietsparkeerprojecten, waaronder die in Zwolle. Simone Jorink, werkzaam bij adviesbureau Movares, raakte al snel gefascineerd door fietsparkeren vanwege de snelle zichtbare resultaten en praktische aard van het thema. Ineke Spapé is al geruime tijd betrokken bij fietsparkeervraagstukken, zowel bij BUas (Breda University of Applied Sciences) als als adviseur bij adviesbureau SOAB, waar ze buurtfietsparkeerplannen heeft opgezet. Ze was medeorganisator van het eerste landelijke fietsparkeercongres in 2000, dat heeft geleid tot de oprichting van FietsParKeur. Ineke Spapé maakt ook deel uit van het College van Deskundigen van FietsParKeur en keurt fietsparkeersystemen die door de fietsbranche worden ingediend. 

Aansluiten op gebruikers 
Fietsen parkeren is ideaal wanneer dit zo dicht mogelijk bij de eindbestemming kan gebeuren, maar in gebieden met beperkte openbare ruimte wordt dit steeds uitdagender. Fietsen worden steeds vaker gestald in stallingen langs de randen van de bestemming. Simone Jorink benadrukt het belang van aansluiting op de behoeften van de gebruikers om hen te stimuleren hun fiets op deze locaties te parkeren. 

FietsParKeur richt zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van fietsparkeersystemen zelf, maar realiseert zich dat het faciliteren van goed fietsparkeergedrag meer omvat. Volgens onderzoek zijn Afstand, Prijs en Kwaliteit de belangrijkste factoren die het comfort voor fietsparkeerders bepalen. Het minimaliseren van de afstand tussen de stalling en de bestemming is van cruciaal belang, en goede handhaving en alternatieve stallingsmogelijkheden spelen hierbij een rol. De prijs is vooral relevant bij buurtstallingen of fietstrommels, aangezien stationsstallingen meestal gratis zijn. Tot slot is kwaliteit van belang, waarbij fietsers hun fiets graag droog en veilig willen stallen. 

Comfort
Comfort is een sleutelbegrip, dat alle aspecten van het fietsparkeerproces omvat, zoals beschikbaarheid van voldoende parkeerplekken, toegankelijkheid en openingstijden van de stalling. Als fietsers niet op tijd bij hun fiets kunnen vanwege beperkte openingstijden, kan dit hen ontmoedigen om daar in de toekomst weer te parkeren. De thuissituatie van fietsers speelt ook een rol, aangezien onvoldoende stallingsmogelijkheden thuis hun keuze voor de fiets kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast benadrukt Wout Ritzema het belang van gebruiksvriendelijke etagerekken in stallingen. Als deze rekken eenvoudig te gebruiken zijn, zullen fietsers eerder geneigd zijn om op hogere etages te parkeren. FietsParKeur streeft naar comfortabele parkeersystemen met een gecertificeerd keurmerk voor kwaliteit. Dit stelt wegbeheerders in staat om weloverwogen keuzes te maken.

FietsParKeur past zich aan de veranderende doelgroepen aan en blijft zich ontwikkelen om fietsparkeren in stedelijke gebieden te verbeteren.