Stichting FietsParKeur

 

English information

 

Pagina uit De Volkskrant van 2 oktober 2009


De stichting FietsParKeur bevordert sinds 1999 goede fietsparkeervoorzieningen (fietsenrekken, fietsenstallingen etc.). De kwaliteitseisen van FietsParKeur staan in een tweetal Normstellende Documenten.

 

Omdat FietsParKeur 15 jaar bestaat, is een onderzoek gedaan naar wat er in die jaren bereikt is. Het eerste exemplaar van het rapport is op 20 november 2014 tijdens het Nationaal Fietscongres aangeboden aan Filip van As, wethouder van Fietsstad 2014 Zwolle. U kunt het rapport hier downloaden. Het rapport geeft aan dat er veel is bereikt maar ook nog veel te winnen.

De stichting verleent aan fabrikanten het FietsParKeurmerk.

U kunt in deze actuele lijst controleren of een systeem het keurmerk heeft.

Er is ook een overzicht met foto's van systemen met FietsParKeur.
(Noot: Dit overzicht kan onvolledig of niet actueel zijn, omdat mogelijk niet alle fabrikanten hun informatie aanleverden. Alleen deze actuele lijst bevat het complete en actuele overzicht!
Helaas beweren fabrikanten weleens dat zij FietsParKeur hebben, terwijl dit NIET zo is…)

Normstellend document dubbellaags fietsparkeren
In 2011 is een Normstellend Document met eisen voor dubbellaags fietsparkeren (“etagerekken”) tot stand gekomen. Deze norm is op 8 december 2011 officieel gepresenteerd tijdens de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Burgemeester C.H.J. Lamers van Houten, tevens vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Voorzitter VNG-commissie voor Milieu en Mobiliteit, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

U kunt de nieuwe norm hier inzien. Lees ook het Algemeen Dagblad van 7 december 2011 hierover.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke Voorzitter.

Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van de Normstellende Documenten. Het college bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) ook uit andere (onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties. Klik hier voor een overzicht van de leden.

Fabrikanten van fietsparkeersystemen kunnen voor producten die voldoen aan de eisen van het Normstellend Document het FietsParKeurmerk aanvragen.

Sinds november 2004 geldt voor enkellaags systemen versie 2.0 van het Normstellend Document. Download het Normstellend Document (een gezipt PDF-bestand, ca. 200 kB, te lezen met b.v. Acrobat Reader.), of lees het Normstellend Document online.

Bekijk het overzicht met foto's van systemen met FietsParKeur.
(Noot: Dit overzicht kan onvolledig of niet actueel zijn, omdat mogelijk niet alle fabrikanten hun informatie aanleverden. Alleen deze lijst bevat het complete en actuele overzicht! Helaas beweren fabrikanten weleens dat zij FietsParKeur hebben, terwijl dit NIET zo is…)

Zie ook de brochure van FietsParKeur.

English information:

English version of our brochure is available, as well as an english version of the standards for single-level bicycle parking systems and for multilayer systems.

Voor meer informatie / More information: fietsparkeur@metaalunie.nl.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur1.gif

Keurmerk voor systemen in openbare ruimten

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur2.gif

Keurmerk voor systemen in afgesloten ruimten